Vem-ska

Paragraf 41

Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar.

  1. ingrepp i en bärande konstruktion
  2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten

 Fördelningen i listan nedan gäller för egendom som föreningen har försett lägenheten med. Bostadsrättsinnehavaren svarar alltid för egna installationer och sådant som tidigare lägenhetsinnehavare låtit installera. 
Läs hela listan här (Pdf fil)

Go to top