Boende info

Lämna kvar Utterns informationsmaterial.

Lämna kvar eventuella instruktionsblad/häften till vitvaror och dylikt samt garantibevis som fortfarande gäller.

Ta bort lås och töm lägenhetsförrådet.

Uppsägning av parkeringsplats och garageplats måste alltid göras i god tid. Nycklar till motorvärmaruttag och till garage återlämnas till vicevärden.

Kontrollera om du har någon cykel kvar i cykelrummet eller cykelstället.

Lämna alla lägenhetsnycklar till den nye ägaren.

Lämna tvättidsmarkören i och nyckeln till tvättstugan i lägenheten.

Vid ägarbyte görs en tillsyn i lägenheten av vicevärden för att se renoveringar och förändringar i lägenheten.

Ta gärna kontakt med vicevärden/styrelsen innan du ska sälja. Om du har några frågor, hör av dig till expeditionen antingen genom besök eller via e-postadress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

//Styrelsen

Meddela styrelsen om du tänker renovera din lägenhet.
Fyll i blanketten (Anmälan renovering/ombyggnad av lägenhet) som finns på hemsidan och e-posta den till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller lägg den i postlådan vid expeditionen, Floragatan 2.

Det gäller alla renoveringar och reparationer.
Skador och incidenter har inträffat tidigare som medfört stora kostnader och olägenheter. Därför ska reparation och renovering alltid diskuteras med vicevärden/styrelsen. Någon i styrelsen eller vicevärden kontaktar dig.

Ventilationskåpan i köket är en del av husets från- och tilluftssystem. Det är inte tillåtet att byta ut ventilationskåpan över spisen mot en tryckande fläkt. En tryckande fläkt förändrar ventilationen i huset så att luftflödena även ändras hos grannarna. T.ex. kan övriga lägenheter drabbas av matos från grannarna.

Felaktigt utförande medför att den regelbundna besiktning som skall utförs enligt lag (OVK, BFS 2011:16) inte blir godkänd.

Byte av ventilationskåpa till ny eller annan sort får inte göras utan styrelsen tillstånd. (väsentlig ändring enligt § 37 brf stadgar - tillstånd erfordras).

Ledningarna (rören) till radiatorerna. (värmeelementen) i din lägenhet är förlagda i golvvinkeln mellan golv och vägg. Rören går även förbi i golvet vid tröskeln till balkongen. Vid byte av golv och/eller socklar bör man ta reda på var rören finns så att man inte av misstag råkar spika eller skruva i dessa rör. Det har under årens lopp skett ett antal gånger med besvärliga vattenskador som följd.

Använd alltid auktoriserade firmor så att VVS-arbeten och el-arbeten utförs fackmannamässigt.

Endast genom föreningen kan du beställa avstängningar av VVS och den kostnaden tillfaller den boende! Meddela i god tid till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller lämna lapp i brevlådan vid expeditionen med namn och telefon så ringer vi upp.

Informera hantverkare om att de inte har rätt att parkera inom området. Det gäller samma regler som för boende: I och urlastning. Du som boende har ansvaret för att detta efterlevs. Kontakta gärna vicevärden om eventuellt lån av ledig parkeringsplats.

Renoveringsarbeten i lägenheten får ske: Vardagar mellan 08.00 – 20.00 Lördagar mellan 10.00 – 16.00 Söndagar/helgdagar skall det vara störningsfritt. Informera dina grannar i huset att du reparerar din lägenhet. Sätt upp en lapp i trapphuset.

Frågor - kontakta oss på epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du undrar över något.

//Styrelsen

BILAGOR:

Anmälan_vid_renovering_av_lägenhet.pdf

checklista-vid-anlitande-av-entreprenor-eller-foretag.pdf

Information_om_renovering.pdf

Vår fastighetsförsäkring f. n är med Dina försäkringar och omfattar även bostadsrättsförsäkring, som är ett tillägg till din hemförsäkring. Försäkringen betalas av föreningen

Totalt antal lägenheter som omfattas av försäkringen är 66 st.

PARKERINGSPLATS POLICY         

 parkering

 

Brf UTTERN har 

23 parkeringsplatser med motorvärmaruttag på gården och

10 platser i garaget hos Brf. Ankaret på Manillagatan 4.                               

En förutsättning för att få en P-plats, är att medlem i föreningen Uttern har en bil registrerad på sig/sambo.

Vid försäljning av bil skall detta meddelas vicevärd. Uthyrning i andra hand är inte tillåtet. 

Om medlem planerar nytt bilinköp senare skall detta också meddelas vicevärd.

En kölista finns för såväl P-platserna på gården som garageplatserna.

Nyinflyttade anmäler sitt intresse för att få P-plats till vicevärd.

Den som tackar nej till en erbjuden plats behåller sin köplats på listan.

Förfrågan går därefter vidare till nästkommande på kölistan.

Möjlighet att byta P-plats internt finns, men skall meddelas vicevärd.

Avtal för varje P-plats skall finnas.

Kölistan är offentlig och finns tillgänglig hos vicevärd.

Ovanstående Policy är beslutad av styrelsen för Brf. Uttern.

 

Vi ska inte bara bo…

Tips och råd som kan underlätta vårt boende.

Det är en sak som är lätt att glömma när vi är hemma, nämligen att grannen kanske skall upp tidigt nästa morgon och inte kan sova därför att vår radio, TV eller CD-spelare står på för högt eller att vi går i träskor eller gör något annat som stör.

På tal om radio och TV: Vi har kabel-TV – Com hems basutbud – Styrelsen har beslutat att inga paraboler får sättas upp.

Vårt trapphus: Trapphuset är kanske det mest använda av alla våra gemensamma utrymmen. Därför är det bra om alla kommer ihåg att inte förvara cyklar, barnvagnar, skidor, kälkar och möbler där. Man får heller inte förvara saker utanför det egna vindsutrymmet enligt brandmyndigheten, som regelbundet besiktigar dessa utrymmen.

Tvättstugan. Om vi följer anvisningarna som finns i tvättstugan så går arbetet lättare och våra maskiner håller längre och fungerar bättre. Bokning av tvättider görs på tavlan i tvättstugan med en bokningsnyckel som är märkt med lägenhetsnummer. Lämna tvättstugan som du själv vill överta den.

Säkerhet. Det är både trist och onödigt med inbrott och skadegörelse. Därför måste vi hjälpas åt att hålla uppsikt över alla gemensamma utrymmen. Portkoden håller vi för oss själva och lämnar inte ut den till någon annan. Efter kl. 19.00 är koden ur funktion och du måste öppna entrédörren med din nyckel.

Vad får jag göra i lägenheten ? Mindre reparationer som tapetsering, målning, byte av köksskåp, lägga nytt golv m. m får man göra. Vid större reparationer som t. ex att dra nya vattenledningars(se § 41 i ”Vem skall ….se nedan) då måste styrelsen tillfrågas. Vid fel som kan uppkomma i lägenheten, kontakta alltid vicevärden först. Foldern ”Vem skall underhålla bostadsrätten” ger gott stöd vid förändringar du vill göra.

Bilar på gården. Vi har bilfritt på våra gårdar, men har ni tunga saker får ni köra in och lasta ur, men bilen får inte stå kvar.

Inga regler kan ersätta hänsyn. Man kan inte ha regler för allt, man måste visa omdöme också.

…Vi ska trivas i vår förening

Styrelsen Brf Uttern

brfuttern_loggo

Kontakta 

Om du har några frågor så kan du kontakta oss

Till formulär

Info

Vicevärdskontor och styrelserum : Floragatan 2, 702 13 ÖREBRO

 

Faktureringsadress
HSB Brf Uttern i Örebro
2547001
Box 1022
791 10 Falun

Hitta hit

Föreningen ligger vid Svartån i Örebro

 Karta

Go to top