I Uttern har vi källsortering och det finns ett sopnedkast på varje våningsplan. Komposteringsbart avfall samlas i en komposteringspåse och läggs i luckan vid entrén. Räkskal o. likn. får du gärna behålla i frysen till 14398 Kallsortering 11hämtningsdagen (f. n måndagar). Komposteringspåsar finns att hämta vid toaletten på entréplanet vid tvättstugan. Glas, tidningar, plåt, plast och kartonger läggs i resp. behållare i soprummet mellan 2:an och 4:an.

En mycket bra folder från Örebro kommun är ”Det är en konst att sopsortera”, som alla i vår  förening skall ta del av.

Go to top