Örebro kommun, som handhar våra sopor har gett ut en informativ broschyr ”Det är en konst att sopsortera”.

Den behandlar – Komposterbart avfall – Förpackningar och tidningar –Farligt avfall – Restavfall. Denna broschyr har delats ut till samtliga hushåll och finns också tillgänglig på vicevärdskontoret.

Restavfall är det som lämnas på varje våningsplan och Komposterbart avfall lämna i luckan på entréplanet.

Övrigt avfall lämnas i soprummet.

Betr. grovsopor i mindre skala kan detta lämnas i soprummet. Vivevärdarna ordnar en gång om året hämtning av grövre grovsopor, för vidare transport till kommunens avfallsanläggningar.

Tömning av komposterbart avfall och restavfall sker måndag fm. varje vecka.

Tömning i soprummet sker huvudsakligen på onsdagar, men varierar något beroende på typ av avfall.

 

 

sortering

 
Go to top