Vi ska inte bara bo…

Tips och råd som kan underlätta vårt boende.

Det är en sak som är lätt att glömma när vi är hemma, nämligen att grannen kanske skall upp tidigt nästa morgon och inte kan sova därför att vår radio, TV eller CD-spelare står på för högt eller att vi går i träskor eller gör något annat som stör.

På tal om radio och TV: Vi har kabel-TV – Com hems basutbud – Styrelsen har beslutat att inga paraboler får sättas upp.

Vårt trapphus: Trapphuset är kanske det mest använda av alla våra gemensamma utrymmen. Därför är det bra om alla kommer ihåg att inte förvara cyklar, barnvagnar, skidor, kälkar och möbler där. Man får heller inte förvara saker utanför det egna vindsutrymmet enligt brandmyndigheten, som regelbundet besiktigar dessa utrymmen.

Tvättstugan. Om vi följer anvisningarna som finns i tvättstugan så går arbetet lättare och våra maskiner håller längre och fungerar bättre. Bokning av tvättider görs på tavlan i tvättstugan med en bokningsnyckel som är märkt med lägenhetsnummer. Lämna tvättstugan som du själv vill överta den.

Säkerhet. Det är både trist och onödigt med inbrott och skadegörelse. Därför måste vi hjälpas åt att hålla uppsikt över alla gemensamma utrymmen. Portkoden håller vi för oss själva och lämnar inte ut den till någon annan. Efter kl. 19.00 är koden ur funktion och du måste öppna entrédörren med din nyckel.

Vad får jag göra i lägenheten ? Mindre reparationer som tapetsering, målning, byte av köksskåp, lägga nytt golv m. m får man göra. Vid större reparationer som t. ex att dra nya vattenledningars(se § 41 i ”Vem skall ….se nedan) då måste styrelsen tillfrågas. Vid fel som kan uppkomma i lägenheten, kontakta alltid vicevärden först. Foldern ”Vem skall underhålla bostadsrätten” ger gott stöd vid förändringar du vill göra.

Bilar på gården. Vi har bilfritt på våra gårdar, men har ni tunga saker får ni köra in och lasta ur, men bilen får inte stå kvar.

Inga regler kan ersätta hänsyn. Man kan inte ha regler för allt, man måste visa omdöme också.

…Vi ska trivas i vår förening

Styrelsen Brf Uttern

brfuttern_loggo

Go to top