Bostadsföreningen är ansluten till ComHem's  kabel-tv nät med bredbandsaccess.

Det grundutbudet består idag av 16 kanaler. Dessa kanaler kan ses med en vanlig TV-mottagare.

Dessutom finns Telenor fiber framdragen till lägenheterna.

Go to top