FÖRSÄKRINGAR

Vår fastighetsförsäkring f. n med Trygg/Hansa omfattar även bostadsrättsförsäkring, som är ett tillägg till din hemförsäkring. Försäkringen betalas av föreningentrygg_hansa

Trygg/Hansas villkor för hemförsäkring, bostadsrättsförsäkring  gäller.

Grundsjälvrisken är 1200 kr.

Särskild självrisk kan finnas, t. ex vid vattenläckage är självrisken 2000  kr.

Totalt antal lägenheter som omfattas av försäkringen är 66Go to top