Avfallshantering

miljörumNu måste alla ta krafttag och sortera(slänga) soporna på ett tillfredställande och överenskommet sätt. Anslag finns uppsatta över varje kärl på vad som får slängas där. Respektera detta !

Soprummet är nu profilerat till MILJÖRUM och detta kräver sina användares kunskap. Målet är att miljörummet skall vara fräscht och trivsamt och att det skall vara enkelt att sortera rätt. Alla i Uttern skall hjälpa till att detta mål skall uppfyllas.

Om någon är oklar över vad som gäller, gå in på Örebro kommuns hemsida/sopor eller kontakta vicevärd/husvärdar.

Här finns klart angivet vad som gäller.

Läs mer: Sophanteringen

Betr. grovsopor i mindre skala kan detta lämnas i soprummet. Vivevärdarna ordnar en gång om året hämtning av grövre grovsopor, för vidare transport till kommunens avfallsanläggningar.

Tömning av komposterbart avfall och restavfall sker måndag fm. varje vecka.

Tömning i soprummet sker huvudsakligen på onsdagar, men varierar något beroende på typ av avfall.

sopor

Örebro kommun, som handhar våra sopor har gett ut en informativ broschyr ”Det är en konst att sopsortera”.

Den behandlar – Komposterbart avfall – Förpackningar och tidningar –Farligt avfall – Restavfall. Denna broschyr har delats ut till samtliga hushåll och finns också tillgänglig på vicevärdskontoret.

Restavfall är det som lämnas på varje våningsplan och Komposterbart avfall lämna i luckan på entréplanet.

Övrigt avfall lämnas i soprummet.

Betr. grovsopor i mindre skala kan detta lämnas i soprummet. Vivevärdarna ordnar en gång om året hämtning av grövre grovsopor, för vidare transport till kommunens avfallsanläggningar.

Tömning av komposterbart avfall och restavfall sker måndag fm. varje vecka.

Tömning i soprummet sker huvudsakligen på onsdagar, men varierar något beroende på typ av avfall.

 

 

sortering

 

Nya regler för komposten när matavfallet blir biogas!

Från och med 1 mars 2013 kommer allt matavfall som vi samlar in i Brf Uttern att rötas till biogas.

kompost

Tömning av våra kompostkärl sker på måndagarna. Lägg därför inget som kan komma att lukta i kärlen förrän på söndagarna. Skaldjursrester vet vi luktar illa ganska fort. Frys in dem till söndag då du förpassar dem till soprummet. Detta kommer vi alla i Uttern att bli glada och tacksamma för.

I Uttern har vi källsortering och det finns ett sopnedkast på varje våningsplan. Komposteringsbart avfall samlas i en komposteringspåse och läggs i luckan vid entrén. Räkskal o. likn. får du gärna behålla i frysen till 14398 Kallsortering 11hämtningsdagen (f. n måndagar). Komposteringspåsar finns att hämta vid toaletten på entréplanet vid tvättstugan. Glas, tidningar, plåt, plast och kartonger läggs i resp. behållare i soprummet mellan 2:an och 4:an.

En mycket bra folder från Örebro kommun är ”Det är en konst att sopsortera”, som alla i vår  förening skall ta del av.

Kontakta 

Om du har några frågor så kan du kontakta oss

Till formulär

Info

Vicevärdskontor och styrelserum : Floragatan 2, 702 13 ÖREBRO

 

Faktureringsadress
HSB Brf Uttern i Örebro
2547001
Box 1022
791 10 Falun

Hitta hit

Föreningen ligger vid Svartån i Örebro

 Karta

Go to top