PARKERINGSPLATS POLICY               2011.01.18

 parkering

 

Brf UTTERN har 

23 parkeringsplatser med motorvärmaruttag på gården och

                              10 platser i garaget hos Brf. Ankaret på Manillagatan 4.

                               1 plats hos Tekniska Förvaltningen, Floragatan 1.

En förutsättning för att få en P-plats, är att medlem i föreningen Uttern har en bil registrerad på sig/sambo.

Vid försäljning av bil skall detta meddelas vicevärd. Uthyrning i andra hand är inte tillåtet. 
Om medlem planerar nytt bilinköp senare skall detta också meddelas vicevärd.

En kölista finns för såväl P -platserna på gården som garageplatserna.

Nyinflyttade anmäler sitt intresse för att få P-plats till vicevärd.

Den som tackar nej till en erbjuden plats behåller sin köplats på listan.

Förfrågan går därefter vidare till nästkommande på kölistan.

Betr. vår P-plats  hos Tekniska Förvaltningen, Floragatan 1, följer turordningslistan.

            Den som tar den erbjudna platsen står ändå kvar på den ordinarie  

            kölistan.

Möjlighet att byta P-plats internt finns, men skall meddelas vicevärd.

Avtal för varje P-plats skall finnas.

Kölistan är offentlig och finns tillgänglig hos vicevärd.

Ovanstående Policy är beslutad av styrelsen för Brf. Uttern den 18 januari 2011.

 

Go to top